Het woord is niet aan de dichter, maar aan de gedichten.

- Rutger Kopland -

Landschap

In de weiden grazen
de vreedzame dieren;
de reigers zeilen
over blinkende meren,
de roerdompen staan
bij een donkere plas;
en in de uiterwaarden
galopperen de paarden
met golvende staarten
over golvend gras.

Van: Hendrik Marsman

Copyright © 2014 Tako Brouwer

Powered by Joomla!